David - Open Studios 2014

Does dim angen teithio yn rhy bell i wneud celf –mae pethau diddorol i ni eu peintio ym mhobman.

Trwy fy ngwaith rydw i’n ceisio dal rhywfaint o’r harddwch tawel sy’n cuddio o’n hamgylch. Mae pethau cyffredin fel meysydd parcio, ystadau diwydiannol a gorsafoedd trên yn llawn ffurfiau a lliwiau. Ac mae llawer o bethau o ddiddordeb i arlunwyr yn Swindon, y dref lle rwy’n byw!

Dysgwyr Cymraeg ydw i, ac mae hi bob amser yn braf cwrdd â phobl eraill sy’n siarad Cymraeg.

Os hoffech ymuno â fy rhestr bostio i dderbyn e-fwletinau achlysurol gyda newyddion am fy ngwaith ac arddangosfeydd newydd, cliciwch yma.

Os oes gennych ddiddordeb prynu darn o fy ngwaith gwreiddiol neu print, cysylltwch â fi drwy’r dudalen cyswllt am fwy o wybodaeth a phrisiau.