Yn ystod fy oes, dw i wedi bod yn ffodus iawn cael byw yn sawl man yn Ewrop, ond mae atgofion da iawn gyda fi o’m amser ym Mrwsel.

Yn fy marn i, does dim lle tebyg i Brifddinas Gwlad Belg a’r Undeb Ewropeaidd. Y tro cyntaf i fi symud yma roeddwn i’n byw yn Jette, ardal yng Ngogledd y ddinas, ar ddiwedd llinell metro Simonis, a hen gartref y peintiwr Magritte. Bob dydd Sul yn Place du Miroir/Spiegelplein (mae popeth yn ddwieithog ym Mrwsel), ro’n i’n mynd i’r farchnad a popty y gornel – yno roedd y bobl lleol i gyd yn mynd i brynu eu bara am yr wythnos, – twym a ffres iawn.

Gydam cerdyn teithio STIB/MIVB ges i gyfle i deithio hyd a lled Brwsel ar y tram, a’r trên dan-ddaear. Dyma y ffordd orau i ddarganfod y ddinas, os chi’n gofyn i fi, ac i geisio deall y gwahanol gymunedau o bobl, eu hieithoedd a’r diwylliannau sy’n arwyddocaol o Frwsel heddiw. Un o’r pethau roeddwn i’n hoffi fwyaf oedd bod pob gorsaf Metro wedi eu peintio a’u haddurno gan artistiaid gwahanol Belg – ac roedd hynny’n ddigon o esgus i fi dreulio fy mhenwythnosau i gyd yn mynd o orsaf i orsaf. Yn fuan wedi hyn, dechreuais i hefyd i fraslunio yn y metro yn y nosweithiau ar ôl gwaith. Roedd y tywydd yn medru bod yn eithaf oer a gwyntog yn y gaeaf ond roedd platfformau’r Metro yn dwym iawn ac felly roedd hi’n bleser bod yna, yn enwedig os oedd na gerddoriaeth yn chwarae yn y cefndir, peiriannau gwerthu siocled, a theithwyr diddorol yn aros am eu trên i siarad â nhw.  Doeddwn i ddim angen mwy.

Dw i’n cofio y diwrnod tyngedfennol pan oedd ‘dydd drysau agored’ yn y ddinas. Wnes i ymweld â’r Opera Genedlaethol ar Place de la Bourse/Beursplein. Roedd adeilad y theatr yn ddiddorol, ond ges i sioc mawr pan welais i’r gweithdy y tu ôl i’r llwyfan – hen ffatri dodrefn oedd e’n arfer bod ond wedi ei drawsnewid, yn llawn sgaffaldau ac artistiaid yn peintio golygfeydd yr opera nesaf. Nes i erioed weld y fath beth, ac heb wedi ers hynny chwaith. Roedd y profiad yn ysbrydoliaeth mawr i fi a sylweddolais bod celf yn meddwl llawer mwy i mi nac oeddwn wedi ystyried.