Mae rhai pobl yn gweithio yn ystod eu siwrne trên, ond mae eraill yn hapus jyst i gysgu neu mwynhau’r olygfa trwy’r ffenest. Un bore, nes i ddal y trên araf i Gas-gwent sydd yn galw yng Nghyffordd Twnel Hafren a Chil-y-coed. Doedd dim llawer o deithwyr ar y trên yma a ges i gyfle i dynnu llun rhai o’r bobl yn y cerbyd. Mae tawelwch yn hanfodol weithiau i allu canolbwyntio ar y llun a dwi wedi sylweddoli fod siwrne trên yn gyfle gwell nag unrhyw un i ymarfer fy sgiliau.

Dyddiau yma, dwi’n ceisio defnyddio beiro dros pensil oherwydd mae’n bwysig gweithio yn gyflym heb petruso. Ac nid dim ond ymarfer fy sgil yw’r nod, dwi hefyd yn hoffi meddwl fy mod yn cofnodi ffigurau a wynebau – cymeriadau fydd, o bosib, yn cael eu harddangos mewn darlun yn y dyfodol.