Mae camgymeriadau yn rhan bwysig o hyfforddiant arlunydd. Does neb yn eu hoffi, ond mae pob marc o’i le a phob lliw sydd ddim eithaf cywir yn cyfrannu at egluro rhywbeth yn y meddwl. Rhaid calonogi eich hun – y bydd y darn nesaf yn well, ac y byddwch chi’n dysgu rhywbeth newydd o hyd – dyna yw byd celf. Ambell waith dydy tynnu llun ddim yn dod yn hawdd i mi, yn enwedig pan rydw i wedi blino. Gyda pheintio hefyd, mae’n llawer rhy hawdd i fi ddewis lliwiau amhriodol neu greu llanast gyda’r paent. Os nad ydw i’n llwyddo i achub y darn, weithiau mae e’n bosib ailgylchu’r canfas neu’r bwrdd.

Does dim ffordd cyflym o greu llun terfynol, ac mae ysbrydoliaeth weithiau‘n codi o fy  neialog mewnol – beth sy’n bosib nawr? Beth sydd angen arna i? Oes angen i fi ymchwilio neu dysgu rhywbeth a fydd yn helpu?

Mae celf yn broses cylchog; mae rhywun yn ennill gwybodaeth a phrofiad wrth wneud camgymeriadau, ac mae pob rhwystr yn creu her newydd.