Made in Swindon Logo

Made in Swindon Art Trail

Mehefin/Gorffennaf 2016

Dewch i weld!

Shwmae pawb! Mae tref newydd Swindon yn dathlu ei phen-blwydd y flwyddyn ‘ma. Ac mae’n amser i ni ddathlu hefyd ein bywyd celf lleol. Rydym ni’n trefnu helfa gelf i ddangos i chi’r gorau o waith arlunwyr Swindon. Beth am ddod i dreulio diwrnod neu benwythnos yma i ddarganfod rhywbeth gwahanol a chyffrous? Bydd arddangosfeydd mewn amryw o leoedd trwy’r dref, yn cynnwys Amgueddfa STEAM y Great Western Railway, tafarnau The Glue Pot a’r Beehive, Swindon Dance a Llyfrgell Ganolog Swindon. Mynediad am ddim, croeso mawr i bawb!

 

Ydych chi’n gwybod?

  • Mae 5 amgueddfa yn Swindon:
  1. STEAM Museum of the Great Western Railway
  2. Swindon Museum & Art Gallery
  3. The Richard Jefferies Museum
  4. The Museum of Computing
  5. Lydiard Park House and Gardens
  • Mae hen draddodiad peintio waliau yn Swindon, a heddiw mae Ken White a’r grŵp The Visual Drop yn dal yn gweithio yn yr ardal.
  • Mae llawer o arlunwyr yn peintio tirluniau a golygfeydd lleol yn Swindon: mae Juliet Wood wedi creu cyfres o gynfasau mawr o bobl yn Macdonald’s. A bydd Tim Carroll yn cwpla cyfres o 100 o dirluniau Swindon.
  • Casgliad Swindon o beintiadau yw’r casgliad peintiadau Prydeinig pwysicaf tu allan i Lundain.