Camgymeriadau

Mae camgymeriadau yn rhan bwysig o hyfforddiant arlunydd. Does neb yn eu hoffi, ond mae pob marc o’i le a phob lliw sydd ddim eithaf cywir yn cyfrannu at egluro rhywbeth yn y meddwl. Rhaid calonogi eich hun – y bydd y darn nesaf yn well, ac

Read more

Ar y ffordd i Gas-gwent

Mae rhai pobl yn gweithio yn ystod eu siwrne trên, ond mae eraill yn hapus jyst i gysgu neu mwynhau’r olygfa trwy’r ffenest. Un bore, nes i ddal y trên araf i Gas-gwent sydd yn galw yng Nghyffordd Twnel Hafren a Chil-y-coed. Doedd dim llawer o deithwyr

Read more

Atgofion o Frwsel

   Yn ystod fy oes, dw i wedi bod yn ffodus iawn cael byw yn sawl man yn Ewrop, ond mae atgofion da iawn gyda fi o’m amser ym Mrwsel. Yn fy marn i, does dim lle tebyg i Brifddinas Gwlad Belg a’r Undeb Ewropeaidd. Y tro

Read more

Helfa Gelf ‘Gwnaed yn Swindon’

Made in Swindon Art Trail Mehefin/Gorffennaf 2016 Dewch i weld! Shwmae pawb! Mae tref newydd Swindon yn dathlu ei phen-blwydd y flwyddyn ‘ma. Ac mae’n amser i ni ddathlu hefyd ein bywyd celf lleol. Rydym ni’n trefnu helfa gelf i ddangos i chi’r gorau o waith arlunwyr

Read more