Mae David Robinson yn arlunydd ffigurol sy’n byw ym Mhorthcawl, lle bywiog a llawn hwyl a golau arbennig.
Mae ei waith cyfoes yn archwilio’r ardal a’i cymeradau gan ddilyn ei brofiadau personol.

Yn hunanddysgedig, mae David wedi ennill gwobrau am ei waith peintio plein air ac mae ei waith mewn nifer o gasgliadau preifat.

Arddangosfa unigol yn fuan: ‘Ar lan y môr’

6ed o Dachwedd 2023 – 12fed o Chwefror 2024
Ysbyty Llandochau, Caerdydd CF64 2XX

Tanysgrifwch i’r rhestr bostio