Mae David Robinson yn arlunydd ffigurol sy’n byw ym Mhorthcawl, lle bywiog a llawn hwyl a golau arbennig.
Mae ei waith cyfoes yn archwilio’r ardal a’i cymeradau gan ddilyn ei brofiadau personol.

Yn hunanddysgedig, mae David wedi ennill gwobrau am ei waith peintio plein air ac mae ei waith mewn nifer o gasgliadau preifat.

Newyddion diweddaraf: Gwanwyn 2024

Ymunwch â fy rhestr bostio!


Yn arddangos nawr: ‘Gofal Ysbyty’ 
Myfyrdodau personol mewn lluniau a geiriau

yn Ysbyty Llandochau, Caerdydd (CF64 2XX) tan fis Mehefin