Amdana i

Does dim angen teithio yn rhy bell i wneud celf –mae pethau diddorol i ni eu peintio ym mhobman.

Trwy fy ngwaith rydw i’n ceisio dal rhywfaint o’r harddwch tawel sy’n cuddio o’n hamgylch. Mae pethau cyffredin yn llawn ffurfiau a lliwiau. Ac mae llawer o bethau o ddiddordeb i arlunwyr ym Mhorthcawl, y dref lle rwy’n byw nawr!

Dysgwyr Cymraeg ydw i, ac mae hi bob amser yn braf cwrdd â phobl eraill sy’n siarad Cymraeg.

Arddangosfa ar-lein

Tanysgrifwch â fy rhestr bostio

Os hoffech ymuno â fy rhestr bostio i dderbyn e-fwletinau achlysurol gyda newyddion am fy ngwaith ac arddangosfeydd newydd, cliciwch yma.