Director de relacións harmonicas

 
A miña paleta de cores
Voces altas e ben baixiñas
Aquelas como Alizarina Carmesí que mesturan con sutilidade, intervindo suavemente
E aquelas como Ftalo Azul que prestan forza, cambio maior
Claro e oscuro, sintético ou máis da terra
A cada pigmento a súa personalidade
Chegar a coñecelos cada un
E a súa interacción cos demais
Como secan, como os empregar
Ese o reto do papel